Ga naar de inhoud

Abonnee worden

Het Tijdschrift Klinische Psychologie – TKP verschijnt viermaal per jaar. U kunt zich via onderstaand keuzemenu abonneren.

Voor leden van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie – VVKP is het online abonnement inbegrepen in het lidmaatschap. Toegang wordt verleend met ingang van elk kwartaal (maart – juni – september – december), op basis van de actuele ledenlijsten van de VVKP die aan uitgeverij Gompel&Svacina worden meegedeeld. VVKP-leden die dat aan de vereniging kenbaar hebben gemaakt, kunnen in overgangsjaar 2024 ook nog een papieren exemplaar ontvangen.

Tarieven 2024

  • Particulier abonnement online: € 79,-
  • Particulier abonnement papier: € 89,-
  • Particulier abonnement papier + online: € 124,-
  • Instellingsabonnement papier + IP online: € 267,-*
  • Los nummer: € 25,- + €4,95 verzending

Alle abonnementsprijzen incl. btw en verzending in België en Nederland.

*Een instellingsabonnement geeft online toegang op IP-adres  aan alle werkplekken binnen één netwerk. Dit is ideaal voor onder meer instellingen, bibliotheken en hogescholen/universiteiten om direct toegang te krijgen tot het tijdschrift, zonder (persoonlijke) wachtwoorden te moeten invullen. Bij elk IP abonnement ontvangt de instelling ook 1 exemplaar van de nieuwe edities per post. U moet het IP-adres of aaneengesloten reeks (range) van IP-adressen van dit netwerk opgeven bij aanmelding.

Nieuwe abonnementen

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende jaargang (m.i.v. de reeds verschenen nummers van die jaargang). Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

TKP verschijnt 4 keer per jaar: maart, juni, september, december (telkens in de laatste week van de maand).

Betalingen gebeuren via de toegezonden factuur.

Adreswijzigingen en opzeggingen kunt u doorgeven via tkp@spabonneeservice.nl onder vermelding van het abonneenummer.

Adreswijzigingen voor leden van de Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP) graag doorgeven bij het secretariaat van de vereniging via tkp@vvkp.be.

Abonneeadministratie

SP Abonneeservice
Postbus 105
NL-2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel NL: 0031 (0)1724 760 85
Tel. BE: 0032 (0)258 887 45
tkp@spabonneeservice.nl

Abonneerformulier


Tijdschrift klinische psychologie

Wij verwelkomen u graag!