Ga naar de inhoud

Redactioneel

Digitalisering van het Tijdschrift Klinische Psychologie

Navelstaren is deze redactie vreemd, maar daar wijken we ditmaal vanaf vanwege een mijlpaal in ons 54-jarig bestaan. De decennialange samenwerking met de Leuvense uitgeverij Acco is beëindigd. Het tijdschrift wordt voortaan uitgegeven door het Antwerpse Gompel&Svacina. Een overgang die om een woordje uitleg vraagt.   …
/

Geestelijk gezondheidsbeleid na 9 juni?

Het gedachtegoed van federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over geestelijke gezondheidszorg (ggz) verdient om verschillende redenen onze aandacht. Deze toppoliticus houdt er verfrissende ideeën op na en zijn langetermijnvisie op gezondheidszorg is ongewoon in de politiek. In het recent verschenen boek 10 Franke vragen aan Frank (Vandenbroucke & Coenen, 2024) wordt hij hierover aan de tand gevoeld door journalist Mark Coenen. De minister verklapt hierin ook dat hij na de verkiezingen van 9 …
/