Ga naar de inhoud

tijdschrift klinische psychologie

Dé bron van informatie

Het Tijdschrift Klinische Psychologie (TKP) is dé bron van informatie over alle aspecten van de klinische psychologie als wetenschap en werkdomein. U vindt er bijdragen rond psychodiagnostiek, psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg.

TKP verschijnt 4 keer per jaar: maart, juni, september, december (telkens in de laatste week van de maand).

Het Tijdschrift Klinische Psychologie (TKP) richt zich op professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland. Het TKP is al ruim 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift voor de klinisch psycholoog in Vlaanderen. Daarnaast wordt het tijdschrift regelmatig gelezen door psychiaters en andere hulpverleners werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg. Alle ingezonden manuscripten worden onderworpen aan het oordeel van de redactieraad; wetenschappelijke artikelen worden bovendien beoordeeld door twee onafhankelijke inhoudelijke experts (double-blind peer review).

Het TKP belicht de diverse aspecten van klinische psychologie, als wetenschap en als werkterrein. De originele artikelen behandelen onderwerpen op het gebied van de psychodiagnostiek, psychologische interventies en psychotherapie, en de geestelijke gezondheidszorg in de ruime zin van het woord. De redactie biedt tevens ruimte voor bewerkingen van artikelen die in internationale tijdschriften zijn verschenen voor zover zij Vlaamse of Nederlandse wetenschappelijke studies rapporteren en expliciet implicaties bevatten voor het handelen van de clinicus. Daarnaast publiceert het TKP wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen,

bijdragen over actuele ontwikkelingen omtrent deontologie en preventie, en worden romans of films besproken vanuit het perspectief van de klinisch psycholoog. Verder plaatst het TKP recensies van nieuwe boeken die belangwekkende onderwerpen binnen het psychologisch vakgebied behandelen. Met enige regelmaat verzorgt de redactie een themanummer over een specifiek onderwerp.
De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aan.

Tijdschrift klinische psychologie

Reeds 54 jaar

hét vaktijdschrift

ter zake