Ga naar de inhoud

De ene psychopaat is de andere niet

Psychopaten, wie zijn ze? Misvattingen en dwalingen over psychopathie
Uzieblo, K. (2022)

Gent: Borgerhoff & Lamberigts

Veel boeken over psychopathie bevatten een hoge amusementswaarde. Ze laten ons griezelen over koele seriemoordenaars die zonder gewetenswroeging gruwelijke misdaden begaan. Ook op streamingsdiensten zijn series over psychopaten en seriemoordenaars populair. In de regel combineren boeken over psychopathie huiveringwekkende verhalen met populair-wetenschappelijke kennis.

Op zoek naar dergelijke lectuur zou je op het boek Psychopaten, wie zijn ze? van prof. dr. Kasia Uzieblo kunnen stuiten. Op grond van de kaft met felle rode kleur en de contouren van een hardblauw, naar binnen gekeerd, geagiteerd hoofd zou je soortgelijke verhalen kunnen verwachten. Maar je zou al gauw bedrogen uitkomen. In plaats van sensatieverhalen bevat dit boek een genuanceerde, wetenschappelijk onderbouwde visie op psychopathie. De ondertitel Misvattingen en dwalingen over psychopathie doet dan ook meer recht aan de inhoud. Het boek gaat eerst in op wat psychopathie precies is en wat de determinanten ervan zijn. Vervolgens wordt besproken hoe de kenmerken te herkennen bij kinderen en volwassenen. Hierbij komt niet alleen het forensisch of therapeutisch kader aan bod, maar ook andere contexten, zoals de politiek en de werkomgeving, passeren de revue. En vervolgens wordt aandacht besteed hoe daarmee om te gaan. Ten slotte wordt stilgestaan bij de zin van straffen en behandelen van mensen met psychopathie.

Je moet ingelogd zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Geen lid? Join Us