Ga naar de inhoud

Begeleiding van jongeren met restrictieve eetstoornissen op de dienst pediatrie van een algemeen ziekenhuis: inzichten en concrete handvatten vanuit theorie en praktijk

Inleiding

Eetstoornissen in de (vroege) adolescentie zijn complexe biopsychosociale aandoeningen die ernstige gevolgen hebben voor het fysiek en mentaal functioneren van jongeren (Puckett et al., 2021). De instroom van jonge patiënten met een restrictieve eetstoornis op de diensten pediatrie van algemene ziekenhuizen kent, mede door de lange wachtlijsten bij gespecialiseerde eetklinieken, een sterke toename (Schlapfer et al., 2023). Het vaak acute karakter van het klinisch beeld (zowel fysiek als psychologisch) waarmee jongeren met een eetstoornis zich aanmelden, noopt tot een duidelijke visie en handvatten voor multidisciplinaire begeleiding. Om hieraan tegemoet te komen werd vanuit het kenniscentrum Eetexpert het stappenplan ‘Zorg voor eetstoornissen op diensten pediatrie binnen algemene ziekenhuizen’ ontwikkeld.1 Het stappenplan focust voornamelijk op 12- tot 15-jarigen, hoewel bepaalde elementen ook van toepassing kunnen zijn op -12-jarigen of +15-jarigen. In deze bijdrage worden de behandelvisie en behandeldoelen bondig beschreven; vervolgens wordt de toepassing in de praktijk aan de hand van een casus geïllustreerd.

Je moet ingelogd zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Geen lid? Join Us