Ga naar de inhoud

Reviewers TKP 2021-2024

Achter de schermen van het TKP wordt hard gewerkt. Een groep die zelden in het oog springt, zijn de reviewers van wetenschappelijke artikelen. Ze zijn onontbeerlijk om de weten-schappelijke kwaliteit van het tijdschrift te verzekeren. Het zijn drukbezette collega’s op ...

Geestelijk gezondheidsbeleid na 9 juni?

Het gedachtegoed van federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke over geestelijke gezondheidszorg (ggz) verdient om verschillende redenen onze aandacht. Deze toppoliticus houdt er verfrissende ideeën op na en zijn langetermijnvisie op gezondheidszorg is ongewoon in de politiek. ...

Onderdiagnose van ASS bij meisjes en vrouwen

Hendrickx, S. (2022)Meisjes en vrouwen met autismeAmsterdam: Hogrefe Dit boek over autisme draagt een expliciete boodschap uit: deze diagnose wordt vaak gemist bij normaal begaafde meisjes en vrouwen. Ze kunnen hun sociale beperkingen goed camoufleren en de diagnostische criteria van ...

Digitalisering van het Tijdschrift Klinische Psychologie

Navelstaren is deze redactie vreemd, maar daar wijken we ditmaal vanaf vanwege een mijlpaal in ons 54-jarig bestaan. De decennialange samenwerking met de Leuvense uitgeverij Acco is beëindigd. Het tijdschrift wordt voortaan uitgegeven door het Antwerpse Gompel&Svacina. Een overgang die ...