Ga naar de inhoud

De behoeften van pleegzorgers van volwassenen met een beperking en/of psychiatrische problemen

Samenvatting

Aan de hand van concept mapping werd onderzocht wat de behoeften zijn van Vlaamse pleegzorgers die een volwassene met een beperking en/of psychiatrische problemen in pleegzorg opvangen. Concept mapping is een gestructureerd proces om tot een conceptueel kader of model te komen. Aan pleegzorgers werd gevraagd: “Wat heeft u nodig om een goede pleegzorger te zijn?” Zo werden 81 unieke antwoorden bekomen. De antwoorden werden daarna gegroepeerd en gescoord op belangrijkheid. Multidimensionale schaalanalyse en hiërarchische clusteranalyse werden gebruikt om de data te analyseren. Zo ontstond een model van vier clusters. In aflopende volgorde van belangrijkheid: samenwerking met en ondersteuning door pleegzorgdienst en pleegzorgbegeleider, kenmerken met betrekking tot pleegzorgers, steun en samenwerking met externen, en faciliterende omstandigheden. De behoeften van pleegzorgers van volwassenen zijn gelijkaardig aan die van pleegouders van minderjarigen; daarnaast vonden we drie specifieke behoeften bij pleegzorgers van volwassenen: aparte begeleidingsmomenten voor pleeggezin en pleeggast, een dagbesteding voor de pleeggast en een eenvoudiger en toegankelijk zorglandschap.

Trefwoorden: pleegzorg, pleegzorger, pleeggast, mantelzorg, concept mapping

U dient ingelogd te zijn om de rest van de inhoud te bekijken. Alstublieft . Geen lid? Neem een abonnement