Ga naar de inhoud

Uitrol van eerstelijnspsychologische zorg in Brussel

Inleiding De overeenkomst eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ)1 met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moet de toegankelijkheid tot deze zorg sterk verbeteren: korte wachttijden voor betaalbare zorg die geografisch en sociocultureel ‘dicht bij’ de gebruiker georganiseerd wordt. Om de Brusselse uitrol ...

Zelfcompassie, heilzaam of schadelijk?

Inleiding Deze bijdrage laat zien dat zelfcompassie, te begrijpen als een vorm van zelfvertroosting, als heilzaam, maar ook als schadelijk voor de psychische gezondheid kan worden beschouwd, afhankelijk van de invalshoek vanwaaruit psychisch disfunctioneel gedrag en psychisch lijden wordt benaderd. ...