Ga naar de inhoud

Een verkeerd lichaamsbeeld verhelderd

Body Dysmorphic DisorderKhemlani-Patel, S., & Neziroglu, F. (2022)Boston: Hogrefe Publishing In de derde, herziene editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R; American Psychiatric Association [APA], 1987) werd voor de eerste keer de Body Dysmorphic Disorder (BDD) ...

De ene psychopaat is de andere niet

Psychopaten, wie zijn ze? Misvattingen en dwalingen over psychopathieUzieblo, K. (2022)Gent: Borgerhoff & Lamberigts Veel boeken over psychopathie bevatten een hoge amusementswaarde. Ze laten ons griezelen over koele seriemoordenaars die zonder gewetenswroeging gruwelijke misdaden begaan. Ook op streamingsdiensten zijn series ...

Is verslaving een hersenziekte?

Akrasia. Over vrije wil, verslaving en veranderingWiers, R. (2023)Amsterdam: Amsterdam University Press Ik heb uitgekeken naar het nieuwe boek van Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. In Vlaanderen en Nederland heeft zijn eerste boek Grip op je ...

Uitrol van eerstelijnspsychologische zorg in Brussel

Inleiding De overeenkomst eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ)1 met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moet de toegankelijkheid tot deze zorg sterk verbeteren: korte wachttijden voor betaalbare zorg die geografisch en sociocultureel ‘dicht bij’ de gebruiker georganiseerd wordt. Om de Brusselse uitrol ...

Reviewers TKP 2021-2024

Achter de schermen van het TKP wordt hard gewerkt. Een groep die zelden in het oog springt, zijn de reviewers van wetenschappelijke artikelen. Ze zijn onontbeerlijk om de weten-schappelijke kwaliteit van het tijdschrift te verzekeren. Het zijn drukbezette collega’s op ...

Begeleiding van jongeren met restrictieve eetstoornissen op de dienst pediatrie van een algemeen ziekenhuis: inzichten en concrete handvatten vanuit theorie en praktijk

Inleiding Eetstoornissen in de (vroege) adolescentie zijn complexe biopsychosociale aandoeningen die ernstige gevolgen hebben voor het fysiek en mentaal functioneren van jongeren (Puckett et al., 2021). De instroom van jonge patiënten met een restrictieve eetstoornis op de diensten pediatrie van ...