Ga naar de inhoud

Laten we spreken over alle aspecten van seksueel misbruik

Uzieblo, K., Smid, W.J., & McCartan, K. (Eds.).(2022)Challenges in the management of people convicted of a sexual offence: A way forwardCham: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80212-7 Palgrave studies in risk, crime and society is een wetenschappelijke reeks waarin het begrip ‘risico’, het ...

Onderdiagnose van ASS bij meisjes en vrouwen

Hendrickx, S. (2022)Meisjes en vrouwen met autismeAmsterdam: Hogrefe Dit boek over autisme draagt een expliciete boodschap uit: deze diagnose wordt vaak gemist bij normaal begaafde meisjes en vrouwen. Ze kunnen hun sociale beperkingen goed camoufleren en de diagnostische criteria van ...

Het getormenteerde leven van Piet Kuiper

Hilberdink, K. (2023)Strijd om de ziel. Het leven van P.C. Kuiper (1909-2002) in de psychiatrieAmsterdam: Uitgeverij Van Oorschot   Aanleiding Jaren geleden liep ik over de gemeenschappelijke begraafplaats de ’Bottertonne’ in het dorp Busloo, gemeente Voorst (Gelderland) en stuitte bij ...

Zelfcompassie, heilzaam of schadelijk?

Inleiding Deze bijdrage laat zien dat zelfcompassie, te begrijpen als een vorm van zelfvertroosting, als heilzaam, maar ook als schadelijk voor de psychische gezondheid kan worden beschouwd, afhankelijk van de invalshoek vanwaaruit psychisch disfunctioneel gedrag en psychisch lijden wordt benaderd. ...

Digitalisering van het Tijdschrift Klinische Psychologie

Navelstaren is deze redactie vreemd, maar daar wijken we ditmaal vanaf vanwege een mijlpaal in ons 54-jarig bestaan. De decennialange samenwerking met de Leuvense uitgeverij Acco is beëindigd. Het tijdschrift wordt voortaan uitgegeven door het Antwerpse Gompel&Svacina. Een overgang die ...